Dni i godziny udzielania świadczeń:

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu Tel. 516 184 324

Poniedziałek – w godz. 11,00 – 15,00,  pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl

Wtorek - w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

Środa - w godz. 11,00 – 15,00,  pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

Czwartek - w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

Piątek - w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl  

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58  tel. 694 867 641 

Poniedziałek – w godz. 15,00 - 19,00,  pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

Wtorek - w godz. 15,00 - 19,00,  pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

Środa - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

Czwartek - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

Piątek - w godz. 15,00 - 19,00,  pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

edukacja prawno-

obywatelska

SIEĆ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNO-OBYWATELSKIEJ

pRAWNIKON

gallery/facebook
gallery/twitter

+48 733-660-566

email: prawnikon.projekty@gmail.com

Uzyskaj społecznie

Prenumerować

pOWIAT KOŁOBRZESKI

ZASADY UZYSKANIA WSPARCIA
gallery/edukacja prawno-obywatelska-małe
gallery/obywatelskie
gallery/porady prawne