https://drive.google.com/file/d/1-eJFV8jdYFUywgqSp5ziJz0WsSQhvE7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eJFV8jdYFUywgqSp5ziJz0WsSQhvE7b/view?usp=sharing

Moduł 1 - Mediacja

Moduł 2 - Rozwody i alimenty

Moduł 3 - Prawo konsumenckie, gwarancja i rękojmia oraz zakupy przez internet

Moduł 4 - Testamenty i dziedziczenie

Moduł 5 - Przemoc i mowa nienawiści 

Moduł 6 - Upadłość konsumencka

Moduł 7 - Biznes, zarządzanie, prawo pracy, NGO, przedsiębiorstwa społeczne

Moduł 8 - Aktywność i zdrowie seniorów

Materiały dodatkowe (Partycypacja społeczna, planowanie przestrzenne, prawo autorskie)