Dni i godziny udzielania świadczeń:

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu

Tel. 516 184 324
 

Poniedziałek   - w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl

Wtorek            - w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

Środa              - w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

Czwartek         - w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

Piątek              - w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl  

 

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie 

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 

Tel. 694 867 641 
 

Poniedziałek   - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

Wtorek            - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

Środa              - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

Czwartek         - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

Piątek              - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

pRAWNIKON

Portale społecznościowe

Mail

pOWIAT KOŁOBRZESKI

Filmy edukacyjne

materiały edukacyjne

Konsument 2

Konsument 1

Konsument 3

Konsument 4

Konsument 5

Mity o upadłości konsumenckiej

Dziedziczenie w prawie polskim

Dziedziczenie w prawie polskim

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami MZ dotyczącymi COVID-19

Przykłady postojowe - część II

Materiały Edukacyjne