O nas

- Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego -

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego (w skrócie Fundacja Prawnikon) to w szczególności ludzie z pasją z empatią i ideowością dbający o drugiego człowieka. Fundacja powstała w 2013r. w oparciu o misję zwiększenia dostępności do usług prawnych w Polsce. Okazała się ona niezwykle trafna bowiem dwa lata później Ministerstwo Sprawiedliwości powołało w Polsce sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizując właśnie ową misję jako swoiście cenną dla społeczności.

Fundacja Prawnikon to działania na rzecz wszelkich grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie, seniorów ale również osób przedsiębiorczych, działaczy i aktywistów.

 Działania fundacji oparte są o 4 fundamentach:

I – poradnictwo prawne, obywatelskie, mediacje sądowe i pozasądowe

II – inkubacja III sektora (NGO, PES, PS)

III – działalność rzecznicza

IV – działalność na rzecz kobiet

Fundacja powołała w maju 2015r. Podkarpacką Radę Programową Kobiet działającą regionalnie na terenie województwa podkarpackiego. Rada ma na celu: rekomendowanie zmian społecznie użytecznych do władz samorządowych wraz ze wskazaniem proponowanego rozwiązania, organizację cyklicznych wydarzeń obywatelsko-społecznych, debat, sieciowanie kobiet podkarpacia (poprzez cykliczne spotkania integracyjno-tematyczne dla kobiet). PRPK z uwagi na innowacyjność struktury
i postawione cele nominowana została w 2018r. do nagrody głównej w ramach akcji Masz Głos- Masz Wybór – efektem nominacji było otrzymanie w maju 2018r. ogólnopolskiej nagrody głównej, co stanowiło niebywałe wyróżnienie. Ponadto Podkarpacka rada Programowa Kobiet i jej dorobek dostrzeżone została również na arenie europejskiej wskutek czego Rada nominowana została również do europejskiej nagrody „Innowacje w Polityce” przyznawanej przez Instytut Polityki w Wiedniu.

Dążąc do zwiększenia głosu kobiet-ekspertek z podkarpacia na życie lokalne przy aktywnemu rzecznictwu fundacji powołano jedyną w Polsce Rzeszowską Federację Kobiet AKTYWNYCH, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Rzeszowa i ma realny wpływ na sytuację kobiet w gminie.

Wskaźniki:

– Realizacja ponad 80 działań projektowo- usługowych

– Tysiące godzin wolontariatu

– Dziesiątki wolontariuszy

– Realizacja ponad 10 000 godzin szkoleniowych i doradczych

– Świadczenie usług edukacyjnych w całej Polsce

- Zajmujemy się -

Prawem karnym

Pomoc w karnych aspektach prawnych.

Prawem rodzinnym

Rozwody, opieka nad dziećmi, alimenty i inne.

Prawem cywilnym

Prawo konsumenckie, kontrakty, obsługa transakcji.

Prawami NGO

Specjalistyczne doradztwo na rzecz III sektora.