Patricia Mitro

Dyrektor Zarządzający

Wykształcenie: Absolwentka Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na kierunku prawo. Uczestniczka Seminariów Doktoranckich z zamiarem rozpoczęcia przewodu doktorskiego w temacie „Aborcja w prawie Polskim”.

Doświadczenie: Dziesięcioletnie doświadczenie nabywała przy współpracy z licznymi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi. W latach 2016-2019 mediatorka sądowa w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Prawniczka specjalizująca się przede wszystkim w prawie konsumenckim i rodzinnym. Aktywna działaczka III sektora, wierząca w siłę i potencjał organizacji pozarządowym oraz prawdziwy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wiara w inicjatywy oddolne i potencjał ludzki sprawiła, iż inspiracja III sektorem rozpoczęła się od stworzenia w Rzeszowie Fundacji Prawnikon, której działalność opiera się na 3 filarach: poradnictwo prawne i obywatelskie, doradztwo i szkolenia dla PES oraz Podkarpacka Rada Programowa Kobiet. Doradca biznesowy dla nowopowstałych firm oraz podmiotów ekonomii społecznej. Prezeska dwóch przedsiębiorstw społecznych o profilu biznesowym: Projektanci Biznesu z/s w Rzeszowie oraz Fundacji Małopolscy Projektanci Biznesu z/s w Krakowie.

Działalność społeczna: W okresie 2016-2018r. współzałożycielka Rzeszowskiego Centrum Innowacji Społecznych pełniącego rolę inkubatora III sektora lokalnie. Członkini zespołu badawczego w ramach badań jarosławskiego rynku pracy oraz badania dotyczącego rzeszowskich organizacji pozarządowych. W okresie 2017-2019 pełniła funkcję Przewodniczącej Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zrzeszona w ogólnopolskiej Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Kongresie Kobiet i Federacji na rzecz Planowania Rodziny aktywnie walcząc o prawa kobiet. Kochająca swoją pracę i ludzi. W celu podejmowania działań na rzecz kobiet pełni funkcję Przewodniczącej Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet oraz Przewodniczącej organu doradczego Prezydenta Miasta Rzeszowa Rzeszowskiej Federacji Kobiet Aktywnych.

Rodzina: Chrzestna nietuzinkowej 5-letniej damy. Siostra pełnej wiary w ludzi stylistki rzęs. Córka artystycznej duszy rękodzielniczej.

Hobby i zainteresowania: Muzyka bowiem uszlachetnia Naszą duszę, siłownia, wędrówki po bieszczadzkim bezkresie. Uwielbia angażować się w inicjatywy sieciujące biznes (członkini Areny Biznesu).

Motto życiowe: Sukces to kapitał osobowy bowiem jedynie dzięki współpracy osiągamy zamierzone cele.