Piotr Szmuc

Radca Prawny

Wykształcenie:  Radca prawny od 17.05.2019 r.  Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo.

Doświadczenie: Radca prawny, mediator, szkoleniowiec. Posiada siedmioletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej i obsłudze prawnej zdobyte w Fundacji Prawnikon, kancelariach adwokackich i radcowskich, biurze poselskim i firmie podatkowej Deloitte. Od 2015 roku współpracuje z Fundacją Prawnikon przy prowadzeniu nieodpłatnych punktów pomocy prawnej w Leżajsku, Rzeszowie, Dynowie.  Od 2014 r. realizuje szkolenia, we współpracy z Fundacją Prawnikon.

We współpracy z Fundacją Prawnikon zrealizował następujące szkolenia:
– szkolenia z zakresu prawa konsumenckiego dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, średnich;
– szkolenia z prawa pracy i prawa cywilnego dla Ochotniczych Hufców Pracy.

Jest również autorem następujących szkoleń:
– „Konsument świadomy swoich praw” – z zakresu prawa konsumenckiego;
– „Mediacje przy zniesieniu współwłasności i dziale spadku” – szkolenia z mediacji;
– „Niezależność cenniejsza niż prezent” – z zakresu prawa antykorupcyjnego;
– „Prawo antydyskryminacyjne i równościowe” – z zakresu prawa antydyskryminacyjnego.
-„ Zatrzymaj mowę nienawiści” – z zakresu prawa antydyskryminacyjnego.

Radca prawny specjalizujący się w prawie rodzinnym, podatkowym i budowlanym.

Działalność społeczna: Przewodniczący rady nadzorczej w Stowarzyszeniu Łańcut Biega. Ponadto świadczy pomoc prawną dla osób dyskryminowanych, ubogich, z zaburzeniami psychicznymi, w ramach współpracy z Biurem Poselskim Posła na Sejm Kazimierza Gołojucha. Przymierza się do współpracy z Gminą Łańcut, w ramach bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Rodzina: Mąż Anny.

Hobby i zainteresowania: W wolnym czasie jeździ na rowerze, gra w piłkę nożną i czyta książki na temat teorii spiskowych.