Projekty

Porady konsumenckie w Rzeszowie

W ramach projektu pt. „ Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i edukacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich w 2019r.” Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawno – konsumenckiej przy ulicy Warszawskiej 5/7 (I piętro) w Rzeszowie.

Projekt obejmuje dodatkowo w okresie 01.04.2019r. – 15.12.2019r. realizację 100 godzin szkoleń konsumenckich dla młodzieży z rzeszowskich szkół. Pozwoli to na równoczesne działania edukacyjno – prawne, które w efekcie zwiększą świadomość mieszkańców Rzeszowa.

Od 4 lat realizujemy edukację konsumencką w rzeszowskich szkołach takich jak: podstawówki, gimnazja, licea, technika. Posiadamy przygotowane skrypty zajęć dla młodzieży w różnych przedziałach wiekowych dzięki czemu zajęcia przybierając ciekawą i pouczającą formę. Posiadamy jeszcze miejsca dla szkół chcących wziąć udział w projekcie.

Comiesięczny harmonogram przyjmowania skarg i wniosków publikowany jest na naszym profilu: https://www.facebook.com/prawnikon/

Skargi konsumenckie kierować można do Nas również mailowo na adres: projektkonsument@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do korzystania z porad konsumenckich oraz kierowanie petentów do naszej fundacji celem uzyskania takiej pomocy.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Gościnie (Powiat Kołobrzeski)

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie

Lokalizacja punktu: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 15:00 – 19:00

wtorek: 15:00 – 19:00

środa: 15:00 – 19:00

czwartek: 15:00 – 19:00

piątek: 15:00 – 19:00

Rejestracja wizyty: tel. 94 354 77 29 (w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30)

Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w ramach zadania publicznego o nazwie: “Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gościnie”. 

Nieodpłatne porady prawne w Kołobrzegu

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Kołobrzegu

Lokalizacja punktu: Kołobrzeg ul. A. Grottgera (wejście od ul. J. Kasprowicza, przez dziedziniec szkoły)

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 11:00 – 15:00

wtorek: 09:00 – 13:00

środa: 11:00 – 15:00

czwartek: 09:00 – 13:00

piątek: 11:00 – 15:00

Rejestracja wizyty: tel. 94 354 77 29 (w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30)

Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w ramach zadania publicznego o nazwie “Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – Punkt w Kołobrzegu”.

NIEODPŁATNE PORADY
PRAWNE W SIENIAWIE

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Sieniawie w roku 2020 roku.

Punkty usytuowane są w następujących lokalizacjach:

Siedziba Urzędu Gminy Adamówka
poniedziałek: 9:00 – 13:00

Siedziba Urzędu Gminy Tryńcza
wtorek: 9:00 – 13:00

Lokal powiatowy w Przeworsku, ul. Lwowska 16
środa: 9:00 – 13:00
czwartek: 9:00 – 13:00

Siedziba Zespołu Szkół w Sieniawie
piątek: 13:00 – 17:00 

NIEODPŁATNE PORADnictwo obywatelskie W rzeszowie ze specjalizacją mediacja

 
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Rzeszowie ze specjalizacją Mediacja.

Lokalizacja punktu: ul. Batorego 9, Rzeszów

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 11:00 – 15:30

wtorek: 11:00 – 15:30

środa: 11:00 – 15:30

czwartek: 11:00 – 15:30

piątek: 11:00 – 15:30

Rejestracja wizyty: tel. 882 184 156

Zadanie realizowane jest ze środków publicznych.