Projekty

Porady konsumenckie w Rzeszowie

W ramach projektu pt. „ Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i edukacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich w 2019r.” Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawno – konsumenckiej przy ulicy Warszawskiej 5/7 (I piętro) w Rzeszowie.

Projekt obejmuje dodatkowo w okresie 01.04.2019r. – 15.12.2019r. realizację 100 godzin szkoleń konsumenckich dla młodzieży z rzeszowskich szkół. Pozwoli to na równoczesne działania edukacyjno – prawne, które w efekcie zwiększą świadomość mieszkańców Rzeszowa.

Od 4 lat realizujemy edukację konsumencką w rzeszowskich szkołach takich jak: podstawówki, gimnazja, licea, technika. Posiadamy przygotowane skrypty zajęć dla młodzieży w różnych przedziałach wiekowych dzięki czemu zajęcia przybierając ciekawą i pouczającą formę. Posiadamy jeszcze miejsca dla szkół chcących wziąć udział w projekcie.

Comiesięczny harmonogram przyjmowania skarg i wniosków publikowany jest na naszym profilu: https://www.facebook.com/prawnikon/

Skargi konsumenckie kierować można do Nas również mailowo na adres: projektkonsument@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do korzystania z porad konsumenckich oraz kierowanie petentów do naszej fundacji celem uzyskania takiej pomocy.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Gościnie (Powiat Kołobrzeski)

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie

Lokalizacja punktu: Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: od 15.00 do 19.00

wtorek: od 15.00 do 19.00

środa: od 15.00 do 19.00

czwartek: od 15.00 do 19.00

piątek: od 15.00 do 19.00

Rejestracja wizyty: tel. 94 354 77 29 (w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30)

Zadanie realizowane w ramach projektu „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r. usytuowanego w dwóch lokalach na terenie Kołobrzegu i gminy Gościno” współfinansowanego ze środków Powiatu Kołobrzeskiego.

Nieodpłatne porady prawne w Kołobrzegu

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Kołobrzegu

Lokalizacja punktu: Kołobrzeg ul. A. Grottgera (wejście od ul. J. Kasprowicza, przez dziedziniec szkoły)

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: od 11.00 do 15.00

wtorek: od 09.00 do 13.00

środa: od 11.00 do 15.00

czwartek: od 09.00 do 13.00

piątek: od 11.00 do 15.00

Rejestracja wizyty: tel. 94 354 77 29 (w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30)

Zadanie realizowane w ramach projektu „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
w 2019 r. usytuowanego w dwóch lokalach na terenie Kołobrzegu i gminy Gościno” współfinansowanego ze środków Powiatu Kołobrzeskiego.